Monday, August 8, 2016

Con suối này chảy ngang qua ngôi nhà của con trai một ông HO , nhà nhiều phòng và rất đẹp ở bắc Cali
Đất Nước Của Cơ Hội : con suối chảy ngang qua ngôi nhà rất 
đẹp 8 phòng ở bắc Cali , Mỹ , của con trai 1 tù cải tạo . Nó vượt 
biên trong thập niên 1970 , để tìm cái sống trong cái chết






No comments:

Post a Comment