Tuesday, December 8, 2015

NHỜ KẺ CHIẾN THẮNG TỰ TIN RỘNG LƯỢNG , DÂN NHẬT ĐÃ VƯỢT QUA ĐAU THƯƠNG NHỤC NHÃ ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CƯỜNG QUỐC CHỈ SAU 19 NĂM .

QUAY LƯNG VỚI KẺ CHIẾN THẮNG , LÍNH NHỰT BẢO VỆ CON ĐƯỜNG ĐI YOKOHAMA . THÔNG DỊCH VIÊN GIẢI THÍCH RẰNG ĐÓ LÀ DẤU HIỆU CỦA SỰ TUÂN PHỤC .
ĐẦU TIÊN , DÂN NHỰT ĐÃ ĐÓN TIẾP LÍNH MỸ TRONG SỰ IM LẶNG CỦA CĂM THÙ . SAU ĐÓ , SỰ IM LẶNG ĐÃ BỊ PHÁ VỞ . KÝ GIẢ BÁO LIFE NÓI " SỰ CĂM THÙ  LÚC ĐẦU ĐÃ BIẾN MẤT . NGƯỜI NHẬT SẼ CHẤP NHẬN CHÚNG TÔI . SỰ KHÓ CHỊU NÀY SẼ TAN BIẾN TRONG MẮT HỌ VỚI THỜI GIAN NHƯNG SẼ TỒN TẠI TRONG TIM HỌ RẤT LÂU TRONG NHIỀU NĂM ."
LÍNH MỸ CANH GÁC ĐỀN  YASUKINI Ở TOKYO TRONG KHI LÍNH NHỰT VỪA MỚI GIảI NGŨ ĐẾN ĐỀN CẦU NGUYỆN .

TRONG KHI ĐÓ , Ở TOKYO CÓ 250.000 NGƯỜI Ở TRONG NHỮNG NHÀ TỒI TÀN VÀ NHIỀU NGÀN NGƯỜI KHÁC THÌ KHÔNG CÓ MÁI NHÀ CHE THÂN . GẠO THÌ GIÁ 4.25 ĐÔ/NỬA KÍ SO VỚI 5 CENT NĂM 1941 . CHÍNH QUYÊN NHỰT NÓI CÓ THỂ 8 TRIỆU NGƯỜI SẼ CHẾT VÌ ĐÓI VÀ LẠNH TRONG MÙA ĐÔNG ĐANG TỚI . TRONG ẢNH : HỌ NGỦ TRÊN GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN VÀ ĐƯỜNG PHỐ  VÀ SỐNG BẰNG ĂN XIN VÀ TRỘM CẮP . NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG ẢNH THỨ TƯ TÍNH TỪ TRÊN , LÀ MỘT TRONG HÀNG NGÀN NGƯỜI CHỜ CHỰC BÊN NGOÀI GA XE LỬA TRONG VÀI NGÀY ĐÊM ĐỂ CÓ VÉ XE LỬA , ĐƯỢC PHÂN PHÁT RẤT HẠN CHẾ , ĐỂ ĐI NHỮNG ĐOÀN TÀU CHẬT NHƯ NÊM .
TRẺ CON MỒ CÔI Ở TOKYO , ĐANG CHƠI TRÒ "UỐNG TRÀ" . CHÚNG CỐ GẮNG BẮT CHƯỚC TỪNG NGHI THỨC CỦA TRÀ ĐẠO , VÌ MỔI  CỬ ĐỘNG CỦA TAY , CỦA THÂN THỂ ĐỀU CÓ MỘT Ý NGHỈA CỔ TRUYỀN . CHÚNG CHƠI NGOÀI ĐƯỜNG MÀ KHÔNG CÓ AI CHĂM SÓC VÌ NHÀ CỬA TAN NÁT VÀ CHA MẸ ĐÃ CHẾT VÌ CÁC CUỘC KHÔNG TẬP .

No comments:

Post a Comment