Sunday, August 23, 2015

TỪ NHIỀU NĂM NAY , TÔI ĐÃ ÁP DỤNG LỜI KHUYÊN CỦA NG XƯA .

NGƯỜI QUÂN TỬ CÓ BA ĐIỀU PHẢI NGHĨ :
1 . LÚC NHỎ NẾU KHÔNG HỌC , ĐẾN LÚC LỚN NGU DỐT , KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ .
2 . LÚC GIÀU MÀ KHÔNG BIẾT BỐ THÍ , ĐẾN LÚC KHỐN CÙNG CHẴNG AI CỨU GIÚP .

3 . LÚC GIÀ , NẾU KHÔNG ĐEM NHỮNG ĐIỀU MÌNH BIẾT ĐỂ DẠY KẺ KHÁC , LÚC CHẾT CHẴNG AI THƯƠNG TIẾC .

 
NHẬN XÉT : NẾU AI CŨNG ÁP DỤNG , THẾ GIỚI NÀY LÀ THIÊN ĐÀNG !

No comments:

Post a Comment