Tuesday, August 25, 2015

CHÚNG TA CÓ NÊN CHỌN NỮ TỔNG THỐNG HÀN QUỐC LÀ NHÂN VẬT TRONG NĂM KHI BÀ ĐÃ BUỘC "CHÚ ỦN" PHẢI XIN LỖI VÀ BẮC HÀN ĐÃ KHÔNG CÒN GỌI HÀN QUỐC LÀ "NGỤY QUYỀN" NAM HÀN  ? .

No comments:

Post a Comment