Thursday, March 5, 2015

Thà làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại (tiếp theo) .

Sau đây là vài ảnh về nước Nhật năm 1950 và 1955 .
H.1/ Cố vấn kinh tế Mỹ thuyết trình trước ba công chúa Nhật và khuyến cáo Nhật nên gia tăng xuất khẩu máy móc để bù đắp thiếu hụt về lương thực (do đất đai canh tác đc quá ít so với dân số trên 82 TRIỆU ng vào lúc đó) .
". . . dân số Nhật trên 1 dặm Anh vuông (2,59 km2) đất trồng trọt/cày cấy được (cultivated land) là 2.842,1 người , so với 236,8 người của Mỹ . . . "
H.2/ Để kịp thời nuôi ăn dân số quá đông này , tàu Mỹ đã chở lúa mạch (barley) đến Nhật .
H.3/ Để bảo vệ sức khỏe trẻ em trong tuổi mới lớn , Mỹ đã viện trợ sữa bột .Những đứa trẻ này tại Okinawa , cũng như nhiều nơi khác , lần ĐẦU TIÊN đc uống sữa .
". . . Chúng tôi chỉ cung cấp sữa trong bửa ăn trưa cho khoảng 5 triệu học sinh so với 18 triệu HS cần sữa . . . Khẩu phần hạn chế trong chiến tranh với TQ và đệ 2 TC dẫn đến ng Nhật giảm chiều cao và cân nặng . Đàn ông bình quân cao 1.60 m và đàn bà là 1.49 m . . . "
. Nguồn : NAT GEO May 1950 và Feb 1955 .No comments:

Post a Comment