Tuesday, March 3, 2015

Cách dùng Tango trên iPad/iPod .
Tango cho iPad/iPod chỉ đòi hỏi bạn đăng ký bằng cách dùng địa chỉ email của bạn . Để các bạn Tango của bạn nối kết với bạn , hảy bảo họ lưu địa chỉ email của bạn - đã đăng ký trên Tango - vào danh bạ trên điện thoại của họ và bạn cũng hiện trên danh sách Tango Friends của họ .
I/ Cách thêm bạn (ví dụ tên Dũng) vào Tango :
1. Mở Tango và nhấp vào hình tượng Menu ở góc trái trên .
2 . Nhấp vào hình tượng Add Friends +
3. Nhấp vào hình tượng + ở góc phải .
4. Nhập số phone đã đăng ký trên Tango của Dũng và địa chỉ email của Dũng  , và nhấp Done .
+ (mã nước)(mã khu vực)(số phone) .
Bạn cũng có thể thêm bạn Tango bằng cách nhấp vào People Nearby nằm trong thẻ Discover , nhấp vào profile của họ , rồi nhấp vào hình tượng Message và gửi họ lời nhắn mời tham gia Tango .
II/ Cách xóa bạn (ví dụ tên Dũng) trên Tango .
- Xóa (remove) số phone Tango và địa chỉ email của Dũng trên danh bạ của phone bạn và mở lại Tango hay
- Dùng chọn lựa Block .
Bạn cũng có thể mời các bạn mình tham gia Tango . Bằng cách mở Tango , nhấp vào Menu , nhấp vào Add Friends + , chọn tên người mà bạn muốn mời và nhấp vào Invite để gửi tới người đó bằng SMS hay email . 

Chúc bạn thành công .

No comments:

Post a Comment