Saturday, February 14, 2015

Nguyễn bá Thanh : cuộc đời qua lăng kính của Lý Thuyết Số (Numerology) .
1/ NBT có NGÀY SANH là 18 tháng 4 năm 1953 (62 tuổi) .
       Ý nghĩa của số 18
 SỰ XUNG ĐỘT TINH THẦN-VẬT CHẤT (SPIRITUAL-MATERIAL CONFLIT)                         
(Áp dụng cho người có ngày sanh hoặc tên cộng lai bằng 18 )
Trong các số kép , 18 là số  khó giải đoán  nhất . (Xin  đọc lại trang truớc đây của chuơng nầy nói về liên quan giửa số 18 và đức Jesus ) . Nguời  xưa mô tả số kép 18  với  hình ảnh sau : “ Một mặt trăng tỏa sáng , từ đó những  giọt máu đang rơi xuống . Một con chó sói và một con chó đói đứng bên duới , đang đón hứng những giọt máu nầy bằng  cái miệng mở rộng của chúng , trong khi bên duới nữa  , một con cua đang vội vã kéo tới  dự phần “ .
Số 18 tượng trưng  cho chủ nghĩa vật chất cố gắng hủy diệt khía cạnh tâm linh của bản chất . Trong giai đoạn  có chiến tranh , đổi đời , và cách mạng , người mang số này thường xung khắc  một cách cay đắng trong gia đình .  Trong một số trường hợp ,  số 18   cho thấy việc tạo ra tiền và đạt địa vị  phải thông qua nhửng chiến thuật gây chia rẻ  , qua chiến tranh hoặc xung đột khác . Số 18 cảnh báo sự lừa gạt từ cả “bạn” lẩn thù ;  sự nguy hiểm từ lửa , lụt lội , động đất , bảo tố và chất nổ , điện giật và sét đánh .
Nếu tên cộng lại bằng 18 ,  tác động của số này có thể bị triệt tiêu lập tức bằng cách đổi tên sao cho bằng một số may mắn hơn ( như 6 hoặc 24 ) .
Nếu ngày sanh là 18  , phải rất cẩn thận hầu đối phó những thách thức và nguy hiểm do số này mang lại . Con đường duy nhứt để giảm thiểu  tác động của nó trên cuộc sống là bằng nhửng phuơng tiện tâm linh ;  bằng cách chấp nhận không né tránh và  liên tục sự lừa gạt và lòng căm thù  từ nhửng kẻ khác với sự rộng lượng , tình yêu , và sự tha thứ  ;  bằng cách “ đưa má còn lại cho người ta tát “  , và đổi tốt lấy xấu , đổi sự tử tế lấy sự tàn ác , đổi danh dự lấy xấu hổ . Bằng cách này , tác động của 18 có thể tạo thành công lớn . Có một cách khác  để giảm thiểu khía cạnh (aspect) tiêu cực của số 18 là đổi tên sao cho khi cộng lại bằng 6 . Người sanh ngày 18 nên tiến hành các việc quan trọng vào ngày 3 và 6 , hoặc ngày nào cộng lại thành số 3 và 6 ( như 12 , 21 , 24 , 30 trong tháng ) . Nên chọn số nhà , số phone , email address , hoặc bất cứ cái gì liên quan đến cuộc sống của mình  , làm sao chúng cộng lại bằng 6 . 
2/ Tôi phân tích TÊN HỌ của ông NBT theo Lý thuyết Số thì thấy cộng lại bằng 12 .
Sau đây là ý nghĩa của số này .
SỰ HY SINH – NẠN NHÂN
 (THE SACRIFICE– THE VICTIM)
Sau đây là  tử vi và lời khuyên dành cho người sanh ngày 12 hoặc có tên cộng lại bằng 12 . Người này  định kỳ sẽ bị hy sinh  cho những kế hoạch hoặc âm mưu của những kẻ khác . Số 12  cũng cảnh báo về sự cần thiết phải tỉnh táo ( alert ) trong mọi hoàn cảnh , phải coi chừng ( aware ) những lời nịnh hót giả tạo từ nhửng người dùng nó để đạt nhửng mục đích riêng  của họ . Phải nghi ngờ những người hứa giao phó chức vụ cao , và phải cẩn thận phân tách động cơ ( motive ) này . Mặc dù sự lừa gạt không phải lúc nào cũng có nhưng cẩn tắc vô ưu ( forewarned is forearmed ) . Có một mức độ nào đó lo lắng về tinh thần , tạo nên bởi nhu cầu phải hy sinh mục đích của cá nhân cho tham vọng của những kẻ khác .
(Dịch từ Linda Goodman's Star Signs , trang 251) .
Trích từ : http://wwwtrananhtu19.blogspot.com/2015/01/y-nghia-cua-so-2-so-2-tuong-trung-cho.html

No comments:

Post a Comment