Wednesday, September 10, 2014

VIỆT NAM NĂM 1949 . LIFE MAR 7 1949 .


THỜI TRANG PARIS GỒM ÁO TẮM MỚI , MẶC BỞI PHI CÔNG PHÁP VÀ BẠN GÁI , HÌNH DƯỚI , TẠI HỒ TẮM CERCLE SPORTIF SAIGONNAIS . MỘT BÉ GÁI PHÁP CHƠI TẠI CÔNG VIÊN TP , GẦN DINH CAO ỦY PHÁP/DINH ĐỘC LẬP , TRONG KHI VÚ EM NGHỈ NGƠI Ở PHÍA SAU .


NHẠC JAZZ  SÔI ĐỘNG , ĐƯỢC CHƠI BỞI 1 BAN NHẠC TỪ PARIS , LÀ NGUỒN CẢM HỨNG CHO 1 CẶP KHIÊU VŨ TẠI 1 HỘP ĐÊM .
BÍCH CHƯƠNG TUYÊN TRUYỀN CỦA PHÁP TẠI SÀI GÒN CHO THẤY QUỐC TRƯỞNG BÃO ĐẠI VÀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN TÂM . BÍCH CHƯƠNG VIẾT 'ĐOÀN KẾT DÂN TỘC , QUỐC GIA CƯỜNG THỊNH .
TRƯỚC TC 2 , ĐÔNG DƯƠNG SẢN XUẤT 60.000 TẤN CAO SU/NĂM , 5/100 THẾ GIỚI . NĂM NGOÁI , SẢN XUẤT 3.000 TẤN .
DÂY LEO BÒ QUANH VỎ CÂY BỊ RẠCH CHÉM BỞI PHIẾN QUÂN . MỘT KHI BỊ RẠCH CHÉM , CÂY PHẢI MỌC VỎ LẠI TRƯỚC KHI CÓ THỂ LẤY MỦ . NHỮNG ĐỒN ĐIỀN LỚN NHƯ ĐỒN ĐIỀN CAO SU ĐẤT ĐỎ , HÌNH DƯỚI . ĐỒN ĐIỀN CÓ 100.000 MẪU/ACRE , DI CHUYỂN NHÂN VIÊN QUAN TRỌNG BẰNG BA MÁY BAY RIÊNG . XE TẢI ĐI THÀNH ĐOÀN TỚI SÀI GÒN , CÁCH ĐÓ 60 DẶM ANH , VỚI LÍNH CP VÀ BẢO VỆ CỦA CTY 

MỘT ĐỘI QUÂN 120 NGƯỜI , GỒM 50 NGƯỜI ÂU . ĐI TUẦN TRONG ĐỒN ĐIỀN . PHƠI/XẤY CREPE CHẤM DỨT GIAI ĐOẠN ĐẦU TIÊN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM CAO SU . NHỮNG TẤM LATEX CO DẢN ĐƯỢC LÀ NGUỒN LỢI CHỦ YẾU CỦA ĐÔNG DƯƠNG .

LÍNH PHÁP BẢO VỆ ĐỒN ĐIỀN XÂM MÌNH VỚI BƯỚM , HOA HỒNG VÀ BẠN GÁI .
SỰ PHÁ HOẠI GỒM CÓ RẠCH CHÉM VỎ CÂY CAO SU . NÓ LÀM ĐÌNH TRỆ SẢN XUẤT NHIỀU NĂM . NHỮNG NG CHẾT VÌ BẢO VỆ CÂY SU ĐƯỢC CHÔN TẠI ĐỒN ĐIỀN ĐẤT ĐỎ . BÊN CẠNH MỘ VÔ DANH CỦA PHU CẠO MỦ , CÓ 60 MỘ CỦA LÍNH .
GIỜ ĂN THU HÚT DÂN BẢN XỨ VÀ LÍNH PHÁP BẢO VỆ TẠI ĐỒN ĐIỀN ĐẤT ĐỎ .

No comments:

Post a Comment