Friday, September 12, 2014

TƯỚNG DE LATTRE DE TASSIGNI  ,  ĐÁM TANG . THEO LIFE JAN 26 , 1952 .

 SÀI GÒN ĐÃ BỊ ĐẶT 2 QUẢ BOM LÀM CHẾT 10 NG , NGAY TẠI CÔNG VIÊN TRƯỚC NHÀ HÁT LỚN SÀI GÒN . XẢY RA TRÙNG HỢP VỚI ĐÁM TANG CỦA TƯỚNG DE LATTRE .

BÀ DE LATTRE ĐI 1 MÌNH THEO SAU CÁC QUÂN NHÂN TRONG MỘT TANG LỄ KÉO DÀI 3,2 KM TỪ NHÀ THỜ NOTRE DAME TỚI INVALIDES . CẦM 1 TRÀNG HẠT , BÀ VỪA ĐI VỪA CẦU NGUYỆN .

HÀNG NGÀN NG ĐỨNG NHÌN KHI LINH CỮU ĐI DỌC THEO ĐƯỜNG RIVOLI . QUAN TÀI MANG CỜ TAM TÀI ĐI PHÍA TRƯỚC .

CÁC CƯU CHIẾN HƯU CỦA TƯỚNG DE LATTRE NHƯ MONTGOMERY , TRÁI VÀ EISENHOWER , PHẢI , CÙNG VỚI CÁC QUÂN NHÂN CAO CẤP KHÁC THUỘC HÀNG CHỤC NƯỚC ĐI SAU XE KÉO SÚNG CHỞ QUAN TÀI .

No comments:

Post a Comment