Monday, August 18, 2014

Kết quả chẩn đoán bịnh của những ng cầm quyền tại VN :

- Chúng ta đang sống trong 1 đất nước gồm toàn ng mù , đc lãnh đạo bởi 1 nhóm ng điên .- Đại văn hào Shakespeare .
- Các lãnh đạo VN nói rất nhiều và rất giỏi nhưng làm rất ít hay ko làm gì cã .- Lý Quang Diệu .
- Những ng cổ vỏ cho TQPL là thoái hóa .- Ng Phú Trọng .
- VN ko cần báo chí tư nhân .- N.Tấn Dũng .

1/ "Loạn thần kinh (psychosis) là 1 bịnh tâm thần , do thiếu tiếp xúc với THỰC TẾ" , theo wiki .
Theo định nghĩa này thì hầu hết những người cầm quyền tại VN đều có ít nhứt 1 triệu chứng loạn thần kinh - do họ ngại hay ít tiếp xúc hay ko bao giờ tiếp xúc với THỰC TẾ - như các ng cầm quyền các nước DÂN CHỦ thực hiện đều đặn như trực tiếp đi thăm dân (ko cần cận vệ) , hay dựa vào báo chí tư nhân , các thăm dò dư luận (poll , survey) , v.v...
Họ thiếu tiếp xúc với thực tế : khi ko cần biết dân oán than thế nào khi giá xăng , điện , v.v... ngày càng tăng ; khi không cần biết dân oán ra sao khi ng thân họ bị CA đánh chết hay gây thương tích ; khi ko chấp nhận báo chí tự do , đối lập , sự thật . . .
Họ cũng SỢ bất cứ gì liên quan hay dẫn tới dân chủ như : Tam quyền phân lập , nhà nước pháp quyền , bầu cử tự do , báo chí tư nhân , sợ biểu tình dù chỉ có vài ba người hay dập tắt từ trứng nước các âm mưu biểu tình , v.v...
2/ Theo y khoa, ng bịnh tâm thần thường có : a/ Những cái SỢ (phobia) VÔ CỚ như nghĩ ng khác hại mình , nói xấu mình, v.v.. b/ Họ cũng NGHI NGỜ mọi thứ . c/ Nói trước quên sau , PHỦ NHẬN những gì mình đã nói , đã ký kết , v...
Và họ còn nhiều biểu hiện khác như HOANG TƯỞNG (nghĩ mình có thể làm việc vĩ đại mà ko có bất cứ đầu tư hay chuẩn bị nào cho việc đó) dẩn đến "TRÁI NÚI ĐẺ RA CHUỘT" , hay "NỔ VĂNG MIỂNG" ; NÓI DỐI như cuội (mà ko biết ngượng) , KHÔNG BIẾT NHỤC , v.v... . vì họ ko ý thức về những gì họ đã làm .
Chỉ cần dựa vào ba triệu chứng a , b và c mà thôi , ta cũng có thể nói hầu hết những ng cầm quyền tại VN đều bị bịnh tâm thần .
Không biết chẩn đoán của lang vườn này có đúng ko ? Nhờ các vị cựu BS góp ý . Cám ơn ,
(Viết sau khi đọc phát biểu "nổ văng miểng lựu đạn" của BT giáo dục Phạm vũ Luận hay "chống phản động" của đồng chí X được post trên FB của Phạm đăng Quỳnh)

No comments:

Post a Comment