Monday, August 4, 2014

BLACKBERRY Z10 : CÁCH DÙNG .

Blackberry chào mừng bạn .
Phím Power để lock (khóa) màn hình ; muốn tắt/mở : bấm và giử phím .
Phím volume (âm thanh) : muốn to hơn : bấm trên ; muốn câm : bấm và giử ở giửa ; muốn nhỏ : bấm dưới .

Bạn có thể thấy các app (ứng dụng)-đang-chạy sắp xếp như active frame (khung hoạt động) trên home screen (khung nhà) . Nhấp 1 active frame để biến app này thành full screen (bằng màn hình) . Quét về phải để hé nhìn Blackberry Hub (trung tâm Blackberry hay BBH) để xem các message (tin nhắn) . Quét về trái để vào mọi app .

I . Để tháo cửa của pin , đẩy cửa về phía trên . Cửa mềm và có thể bẻ cong khi bạn tháo nó . Trước nhứt , nhét thẻ SIM . Kế nhét pin , xem hình . Để tháo pin , kéo phần (có màu của pin) lên .

II . Sau khi gắn pin , Setup app (ứng dụng về Sắp xếp/Cài đặt) hiện ra . App này cần nối kết với 1 network (mạng lưới)  , do vậy phone của bạn phải nối kết với một network di động hay trong tầm của 1 Wi-Fi network (mạng Wi-Fi) .
Setup app yêu cầu bạn nhập 1 ID (tên đăng ký) có sẳn trên Blackberry hay tạo mới .
Sau setup đầu tiên , nhấp Setup trên screen . Bạn có thể chuyển info (thông tin) từ phone củ , sắp xếp email , tin nhắn , các account (tài khoản) mạng xã hội , và học thêm về OS (hệ điều hành) Blackberry 10 .

III . Chuyển info (thông tin)  tới phone này .
Bạn có thể chuyển các contact (số phone)  , hình , và info khác tới phone này từ phone cũ . Bạn có thể save (lưu) thông tin của bạn tới một thẻ media (phương tiện truyền thông)  , hay dùng Blackberry Link (đường dẫn) trên computer của bạn . Bạn có thể download Blackberry Link từ www.blackberry.com/startlink
a/ Trên screen , nhấp Setup > Device Switch .
b/ Hoàn tất các chỉ dẩn .
Để có chỉ dẫn từng bước , vào : www.blackberry.com/startswitch .

IV . Trở về home screen và đóng 1 app .
Để ra khỏi 1 app , quét từ đáy của screen cho tới giửa và bỏ tay ra . App sẽ thu nhỏ và hiện ra như 1 icon (biểu tượng) lớn trên home screen như 1 active frame . Nhấp vào X để đóng app này . Để trở về home screen từ Blackberry Hub sau khi đọc tin nhắn , quét từ dưới của screen . BBH vẫn mở . Chỉ cần quét về phải để đọc tin nhắn .

V . Để hiện keyboard , nhấp vào text field (chổ để viết)  . Để che dấu nó , dùng 2 ngón , quét xuống keyboard , hay bấm và giử phím Space . Muốn dùng chử tốt hơn , đặt ngón dưới chữ đó và và kéo từ dưới lên .
VI . Đánh thức phone .
Kéo từ dưới và bỏ tay khi tới giửa screen . Để an toàn hơn , nên tạo một password (mật mã) bằng cách từ home screen , kéo từ trên xuống dưới và nhấp Settings > Security and Privacy > Device Password . Để phone ngủ , bấm screen lock ở trên của phone .

VII . Xem các thông báo hay đọc tin nhắn .
Trên home screen hay 1 app , dùng tay kéo từ dưới và ngừng . Thông báo hiện ra bên trái . Để hé mắt vào BBH để đọc tin nhắn , kéo tay về phải . Để ở lại app , kéo tay xuống dưới của screen .

VIII . Tìm thêm view và action trong 1 app .
Trong 1 app , nhấp icon (biểu tượng) ở góc dưới-trái của screen để xem view nào có sẳn trong 1 app , (ví dụ : account , folder (thư mục) , loại tin nhắn , v.v...) . Nhấp vào 3 dấu chấm , hay nhấp và giử 1 item (mục)  để xem những action khác có sẳn .
IX . Thay đổi settings (điều chỉnh)  .
Trên home screen , hay 1 vài apps , kéo từ dưới của screen . Nhấp vào Settings .

X . Tìm thông tin với Search .
Trên home screen , nhấp Search/Q
2/ Nhấp 3 vạch ngang để tìm phần đặc trưng
3/ Gỏ chữ muốn tìm .


Dịch từ : tập sách nhỏ Blackberry Z10 Smartphone Start Here , phát hành năm 2012 bởi cty Mỹ Research In Motion . 

No comments:

Post a Comment