Monday, March 17, 2014


CÒM CỦA TÔI ĐƯỢC 83 LIKES TRÊN FB CỦA PHẠM ĐĂNG QUỲNH .

 Tại sao Mỹ , Canada , Anh , Úc , và một số nước phương Tây vẫn là QUÊ HƯƠNG THỨ HAI của nhiều người VN (bao gồm Việt Cộng) và TQ , dù có người từng là TRIỆU PHÚ ĐÔ LA tại quê hương của họ ? 
- Vì các nước này không có "lãnh tụ xuất chúng" và cũng là "danh nhân thế giới" HCM !!! . 


Bài viết của tôi , post trên FB của Phạm đăng Quỳnh được 83 Likes .

Nói thêm : Những ng TQ muốn định cư ở CND phải đầu tư ít nhất là 1 triệu đô CND hay tạo một công ăn việc làm tại xứ này . Sau 1997 , rất nhiều dân HK định cư ở CND , đa số ở Vancouver (BC) . Sau này , dân Hoa Lục cũng tham gia chương trình này và đăng ký tại HK . CT này mới đây đã đình hoản và những ng đã nộp đơn khởi kiện CND đòi bồi thường thiệt hại . Tôi đã dịch bài này và đăng trên FB . 

No comments:

Post a Comment