Wednesday, November 6, 2013

SUY NGHĨ VỤN VẶT : TẠI SAO THƯỢNG ĐẾ CHỉ THử THÁCH VỚI NGƯỜI NÀY mà ko thử thách ng kia ?!? 


Chẳng lẽ  ngài lại bất công . Một ng cha bình thường còn phải cố gắng đối xử CÔNG BẰNG với các con mình : ko có bên trọng bên khinh .
Nhiều ng TCG ở Mỹ , sau các tai họa liên tiếp đến với gđ hay bản thân họ , đã bỏ đức tin cũ hay theo đạo Phật .
Tôi hỏi thằng cháu rể ng Mỹ , cháu đi nhà thờ thường xuyên ko ? Nó trả lời , rất ít và cháu hành động theo những gì – mà cháu nghĩ là đúng .
Còn anh bạn Pháp của tôi , thì cũng vậy : tuy theo CG nhưng anh ta gần như ko đi nhà thờ .
Hiện giờ , cái nôi cũa CG thế giới là Pháp và TBN (Spain) , số ng theo đạo sụt giảm và ng đi nhà thờ đa số là ng già .
Trong số ng công giáo VN mà tôi quen  , thì chỉ có ng già thì còn giử đạo ; còn bọn trẻ thì phần lớn hành động theo ý thích .
Còn cô Hà Nguyễn , một Facebooker mới quen với tôi , mà tôi dặt tên cho cổ là 'machina lectio' (máy đọc) , từng học ở ÚC , mà hay pót các bài của Đại lai Lạt Ma .


No comments:

Post a Comment