Tuesday, February 27, 2024

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LOẠI BỎ APPLE ID CỦA AI ĐÓ? 

Trong một số trường hợp, bạn có thể cho bạn bè mượn iPhone của bạn, và người này sau đó đã tải những ứng dụng xuống iPhone bằng cách dùng Apple ID của họ. Nếu họ ko đăng xuất TRƯỚC KHI trả iPhone cho bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn ko thể tải xuống những ứng dụng MỚI, bởi vì bạn sẽ được yêu cầu cung cấp Apple ID CỦA HỌ. 

May mắn thay, việc đăng xuất khỏi Apple Store rất dễ và ko đòi hỏi một mật mã. Phương pháp này cũng có thể được dùng nếu bạn mua một iPhone đã dùng và Apple ID của chủ cũ vẫn còn trên phone. Có nghĩa rằng, bạn chỉ có thể SAO LƯU vào tài khoản (TK) iCloud của họ.

Sau đây là điều bạn làm nếu bạn có hệ điều hành (HĐH) iOS 14.

Mở App Store. Nhấp vào tên bạn (hay tên chủ cũ) ở góc phải trên của trang Apple Store. Bạn sẽ được dẫn đến trang Account. 

Kéo xuống và nhấp vào Sign Out, mà ko cần nhập mật mã.

Một khi bạn đã hoàn tất những bước này, hãy gõ Apple ID và mật mã trên trang Account. Bạn có thể thấy đăng nhập (login) ở phía trên của trang này. 

Nếu iPhone hay iPad chạy với iOS 13 hay cũ hơn, hãy nhớ đăng xuất khỏi Apple Store bằng cách vào Settings > iTunes & App Store > Sign out.

Kỹ thuật này là công cụ hữu ích cho bất cứ ai cần đăng xuất một tài khoản khác khỏi Apple Store trên thiết bị của họ. Thường thường, đó là vì ai đó mua một phone đã dùng rồi, hay phone này đã được cho một kẻ khác mượn và người này đăng nhập vào App Store. Bạn nên lưu ý (point out) rằng phương pháp này chỉ đăng xuất Apple ID của người này khỏi App Store. Nếu Apple ID của họ vẫn CÒN LIÊN KẾT với iPhone này, bạn sẽ chỉ có thể chỉ dùng Apple ID của bạn ở App Store. Những thứ như iCloud và Find My iPhone sẽ vẫn lIÊN KẾT với Apple ID của kẻ khác. 

Một ghi chú quan trọng: Nếu bạn đã mua và tải xuống các app bằng dùng một Apple ID khác, những app này sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào Apple ID cũ để nhận các updates. Nếu bạn trong tình huống này, có thể điều tốt nhứt là xóa app này và tải lại bằng cách dùng Apple ID mới của bạn. 

Dịch từ:

How to get rid of someone else’s Apple ID on the App Store
In some cases, you can lend your iPhone to a friend or relative, who then proceeds to download apps onto your iPhone via the App Store using their own Apple ID. If they don’t sign out of the App Store before giving you the iPhone back, you’ll inevitably find that you can’t download new apps, since you’ll be asked for their Apple ID password.
iPhone Apple ID
App Store Apple ID
Signing out of App Store Apple ID
Luckily, signing them out of the App Store is easy and doesn’t require a password. This method can also be used if you’ve bought a used iPhone and the previous owner’s Apple ID is still on it. Of course, it won’t change the fact that you can back up only to their iCloud account (which is a big no-no).
Here’s what you do if you have iOS 14.
Open App Store. Tap your name (or the previous owner’s name) in the top-right corner of the App Store’s landing page. This brings you to the Account screen.
Scroll down and tap Sign Out, which can be done without having to enter a password.
Once you’ve finished those steps, type your Apple ID and password on the Account screen. You can find that login at the top of the web page.
If your device operates with iOS 13 or earlier operating systems, be sure to log out of the App Store by going to Settings > iTunes & App Store > Sign Out.
This technique is a helpful tool for any user who needs to sign another account out of the App Store on their personal device. Most often, it’s because someone purchased a second-hand phone, or the phone has been lent to a friend who logged themself into the store. We want to point out that this method will only sign that person out of the App Store. If their Apple ID is still linked to the iPhone, you’ll just be able to use your Apple ID in the App Store. Things like iCloud and Find My iPhone will be paired to the other person’s ID.

An important note; If you bought and downloaded apps using a different Apple ID, those apps will require you to log in to that previous ID to receive updates. If you’re in that situation, it may be best to delete that app and download it again under your new Apple ID.
======================

IPAD BỊ MA NHẬP?

Trên iPad của một láng giềng có 2 Apple ID (tài khoản/TK của Apple) gồm TK của y và một TK LẠ. Mỗi lần y mở máy, đều bị yêu cầu nhập mật mã (MM) của TK lạ này. Tôi đã cố gắng nhiều lần nhưng ko thể trục xuất (expel) Apple ID này. Hôm thứ 7, chúng tôi đến cửa hàng Apple nhưng các chuyên viên ko giúp được gì.
Sáng nay, áp dụng chỉ dẫn trên mạng*, tôi đã được hãng này cho biết khoảng 1:30 chiều mai, sẽ liên lạc với tôi qua địa chỉ email của y.
* Bằng cách mở ứng dụng iTunes trên máy tính của tôi và nối iPad này với máy tính, sau đó đăng nhập với Apple I của láng giềng này.
Feb 27 2023.

No comments:

Post a Comment