Sunday, May 28, 2023

 Chia buồn với kẻ thù đã chết

Thiếu tá Doc Bahnsen, Chỉ huy của Toán Không Kỵ hay ACT* đã thực hiện vài vụ đổ bộ giả - làm như chuẩn bị đổ quân. Ông được theo sau bởi những trực thăng chỡ trung đội bộ binh không thám (Aero Rifle Platoon). Sau đó họ đáp xuống cánh đồng phía bắc làng. Sau khi các binh sĩ giữ an ninh bãi đáp, thiếu tá Doc Bahnsen đã đáp chiếc trực thăng C-n-C vào giữa trung tâm của con đường dẫn đến một ngôi làng lớn do địch kiểm soát, có tên là Chánh Lưu. (Đây là tên do người Pháp đặt cho ga xe lửa chạy từ Sài Gòn đến Lộc Ninh, song song với QL-13). 

ĐT George S. Patton III bước khỏi trực thăng và hướng về trung tâm của con đường chánh của làng. Tôi đi theo ông. Patton phải đến (had come) làng này để chia buồn/phân ưu (pay his respect) tư lịnh đối phương, một chuẩn tướng CSBV, đã chết khi chiến đấu. Patton võ trang một súng lục .357 Magnum, còn nằm trong bao da (holster). Tôi mang một khẫu M16 và súng lục. Chúng tôi nhìn thẳng về phía trước. Tôi cảm giác đang bị quan sát. Tôi hoàn toàn trông chờ sẽ bị bắn vào bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi ko thấy sinh hoạt gì (no stirring of life) trong làng.

Địch đã lẩn trốn khi thấy trực thăng chuẩn bị tìm bãi đáp đổ quân. Chúng tôi đã đánh bại họ (kick their ass) trong một trận đánh đẫm máu hai tuần trước. Nghi ngờ điều tệ hại nhứt (no doubt respecting the worst), địch quân ko lộ mặt. Chúng tôi đi bộ trong im lặng tới ngôi chùa lớn nhứt trong làng. Khi chúng tôi vào chùa để chia buồn cái chết của sĩ quan này, lính địch đã nhận biết mục đích của chúng tôi. Địch quân đã ko có hành động nào để can thiệp vào việc phúng viếng của TL Mỹ đối với kẻ thù đã ngả xuống. 

ĐT Patton dở nón và vào chùa. 

* Lực lượng trực thăng Mỹ chia làm trực thăng TẤN CÔNG (assault copter) và trực thăng KHÔNG KỴ (air calvary copter). Những đv này thi hành nhiệm vụ hơi khác nhau. Các đại đội trực thăng tấn công có trách nhiệm chánh là tấn công mục tiêu mặt đất của địch, nhưng họ cũng thực hiện việc tiếp tế, tải thương (medevac), và hỗ trợ hỏa lực cho đv bạn khi đụng địch.

Các nhiệm vụ không kỵ thường có nhiệm vụ không thám các vị trí địch với vài trực thăng thám thính và trực thăng võ trang (gunship), rồi không vận một trung đội bộ binh thuộc đv không kỵ này vào chiến trường. Các trực thăng không kỵ khác yểm trợ hỏa lực cho trung đội này, giống như các đại đội trực thăng tấn công yểm trợ cho bộ binh khi giao chiến. Không kỵ cũng có thể chỡ những đv lớn tới chiến trường nếu cần.Ngoài những nhiệm vụ như trên, các toán không kỵ tiến hành những nhiệm vụ không thám tổng quát và đánh giá kết quả của các cuộc ném bom, đặc biệt do B-52 gây ra cho đối phương.

Một PHI ĐOÀN (squadron) không kỵ điển hình gồm ba TOÁN không kỵ (air calvary troup/ACT) và một toán chỉ huy. Một toán ACT gồm một TRUNG ĐỘI (platoon) có từ 6 tới 8 trực thăng chỡ quân (trực thăng UH-1 Iroquois hay "Huey" do hãng Bell sản xuất) và một trung đội từ 8 hay 9 chiếc trực thăng võ trang, có tên là Cobra (ký hiệu AH-1 Cobra do Bell sản xuất). Mỗi toán ACT cũng có một trung đội thám thính từ 8 hay 9 trực thăng quan sát nhẹ, thường gọi là "Loach" (ký hiệu OH-6 Cayuse do Hughes sản xuất). 

Đơn vị không kỵ đầu tiên có mặt tại VN là sđ 1 Không Kỵ năm 1965. Có tổng cộng có NĂM phi đoàn không kỵ, bao gồm phi đoàn 1/9 Không kỵ nổi tiếng của sđ 1 Không kỵ. Ngoài ra, khoảng 20 phi đoàn không kỵ phục vụ trong các đv bộ binh, thiết giáp và cơ giới (mechanized). Phi đoàn không kỵ cuối cùng rời VN đầu năm 1973.


No comments:

Post a Comment