Monday, January 23, 2023

 Số 7 và tôi

Tôi ra đời năm 1947* (Đinh Hợi) tại làng Quản Lợi tỉnh Thủ Dầu Một. Năm 14 tuổi, 2 lần của số 7, tôi bị bịnh nặng. Năm 16 tuổi (1 + 6 = 7), tôi bắt đầu ăn cắp tiền để mua sách. Năm 21 tuổi, 3 lần của số 7, vào quân đội. Tốt nghiệp sq vào năm 1969, tôi về TĐ 53 ĐPQ, bảo vệ sân bay TSN, nhưng vào lúc đó ai hỏi, tôi đều nói về sư đoàn 7 bộ binh, và 4 năm sau đó (1973) tôi về sđ này. Năm 28 tuổi (1975), 4 lần của số 7, tôi đi tù 6 năm. Trước khi ra tù ở đội 7 của phân trại B trại Nam Hà.

Qua Mỹ năm 1994, ở tại SJ, một tp thành lập năm 1777. Từng ở một chúng cư ở góc đường số 7 và Julian.

No comments:

Post a Comment