Sunday, September 11, 2022

 CUỘC ĐỜI LÊ DUẨN QUA LĂNG KÍNH CỦA LTS

Tài Trần: Trước 1975, nhờ đọc nhiều sách về ESP hay extra-sensory perception (nhận thức ngoài giác quan hay ngoại cảm) tôi biết rằng nhiều kẻ trong các kiếp trước đã tu luyện hay học tập nghệ thuật dẫn dụ kẻ khác, còn gọi là MA THUẬT ĐEN (black magic), khiến kẻ khác bị mê hoặc, phải nghe theo họ. Trong lịch sử có Adolf Hitler, HCM, Lê Duẩn, v.v... dù học hành ko bao nhiêu nhưng biết bao người nghe theo lời họ, kể cả nhiều trí thức khoa bảng. Từ trước 1945 đến thời kỳ sau đó, biết bao trí thức Tây học đã theo lời kêu gọi của HCM hay Lê Duẩn để vào chiến khu hay về VN giúp nước như các luật sư hay bs như ls Nguyễn Mạnh Tường, bs Dương Huỳnh Hoa, kts Huỳnh tấn Phát, ls Trịnh đình Thảo, v.v...
I/ LÊ = 35 = 8
DUẨN = 4615 = 16 = 7
Cộng lại: 8 7 = 15.
Như vậy y chịu tác động của số 15.
NHÀ ẢO THUẬT ( THE MAGICIAN)
15 là số có ý nghĩa huyền bí (esoteric) sâu xa , của sự rung động của thuật giả kim (alchemy) qua đó tất cả ma thuật được bày tỏ (all magic is manifested) . Số này cực kỳ may mắn và mang theo nó đặc tính làm say mê kẻ khác (essence of enchantment) . 15 đi đôi với tài hùng biện , sự khéo ăn khéo nói , và những tài năng về âm nhạc , nghệ thuật , và kịch nghệ . Số này ban cho (bestows upon) người mang số này một tính khí bất ngờ/đầy kịch tính (dramatic temperament) và sự hấp dẫn/thu hút (charisma) cá nhân mạnh mẽ và kỳ lạ . Số 15 đặc biệt may mắn vì nhận được tiền , quà tặng , những giúp đỡ từ những kẻ khác , vì số này có sự thu hút mạnh mẽ đối với tính vị tha của người khác . Tuy nhiên , không hoa hồng nào lại không có gai , và người xưa cảnh báo rằng số 15 sẽ điều khiển những mức thấp của khoa huyền bí học (lower level of occultism) khi nó liên kết với số 4 hoặc 8 . Những người như thế sẽ có thể dùng ma thuật (black magic) , thôi miên , và sự dẫn dụ về tinh thần – để thực hiện mục tiêu của họ . Do đó , nếu 15 là ngày sanh , là tên cộng là 4 , 13 , 22 , hoặc 31 , thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng một số có thể thu nhỏ bằng 1 , như số 10 hoặc 19 . Nếu ngày sanh là 15 , và tên bằng 8 , 17 , hoặc 26 , thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng 6 hay 24 . Nếu tên bằng 15 , và bạn lại sanh ngày 4 , 13 , 22 , và 31 , bạn nên đổi tên thành 6 hay 24 .Nếu tên bằng 15 , và bạn sanh ngày 8 , 17 , hoặc 26 , bạn nên đổi tên bằng 6 hay 24 .
Ngoài sự cảnh báo trên , số 15 rất may mắn . Nếu bạn sanh ngày 15 , và tên cũng bằng 15 , bạn được ban cho khả năng mang hạnh phúc đến kẻ khác và đưa ánh sáng vào nơi tối tăm , với điều kiện là bạn không dùng tác động kỳ diệu và may mắn này cho các mục đích vị kỷ . / .
Dịch từ quyển Linda Goodman’s Sun Signs nơi trang 252-253 .
II/ Lê Duẩn có tên cúng cơm là Lê văn Nhuận
LÊ = 8
VĂN = 615 = 12 = 3
NHUẬN = 55615 = 22 = giữ nguyên.
Cộng lại: 8 + 3 + 22 = 33. Như vậy, ngoài số 15, y còn chịu tác động của số 33.
Ý nghĩa của số 33
"Số này không có ý nghĩa riêng của nó, nhưng ngoài việc mang đến sự tác động/ảnh huởng của số 24 – còn có ma lực (magic) của tình yêu, mức độ/kích cở (extent) của sự độc đáo và sáng tạo, và những hứa hẹn của thành công sau cùng (eventual) về tài chính thì sâu rộng hơn (deepened and increased). Do có số 3 kép, nguời có tên bằng 33 thì may mắn hơn trong mọi mặt (every way) khi dính dáng tới việc hùn hạp hay làm ăn hài hòa ở dạng nào đó với nguời khác phái, điều này áp dụng trong nghề nghiệp cũng như những quan hệ lãng mạn và hôn nhân. Đây là số huởng NGHIỆP QUẢ TỐT TỪ KIẾP TRƯỚC. Nguời mang số 33 đuợc khuyên không nên lạm dụng sự may mắn gây kinh ngạc (astounding luck) này sẽ đến với họ vào một lúc nào đó (sometime) trong cuộc đời khi họ để sự may mắn này làm cho họ luời biếng, tin tuởng quá mức, và cảm giác tự tôn (superiority). Khi tinh thần hài huớc và khiêm tốn (humility) thật sự đi cùng với tác động của số 33, thì số này sẽ là số may mắn một cách kỳ lạ (wonderfully)"./.
Phan Quốc Dzũng, Hai Ta and 1 other

No comments:

Post a Comment