Thursday, June 16, 2022

 Phạm Ngọc Phương (sinh ngày 1 tháng 2 năm 1945) thường được biết đến với nghệ danh Elvis Phương, là một ca sĩ người Việt Nam.

PHẠM = 8514 = 18 = 9

NGỌC = 5373 = 18 = 9

PHƯƠNG = 856753 = 34 = 7

ELVIS = 53613 = 18 = 9

PHƯƠNG = 7


No comments:

Post a Comment