Wednesday, October 20, 2021

 TÁNH TÌNH CỦA NHÓM SỐ 7 THEO LTS

Nhóm số 7 là những ai có ngày sinh là 7, 16, hay 25 hay có tên cộng lại bằng 7, 16, hay 25.
GHI CHÚ: không phải thuộc nhóm số 7 đều có đầy đủ những tính chất dưới đây--trong khi tôi có đủ.
====
"Nguời số 7 có khuynh huớng có những giấc mơ đáng chú ý”. Tôi thuờng nằm mơ–mà một số báo truớc việc sẽ xảy ra.
Một cách kín đáo, họ có thích thú mãnh liệt về những bí mật thuộc về bí truyền (esoteric), thần thoại, phi thuyền không gian hay vật lạ bay trong không gian (U.F.O.)... và toàn bộ cánh rừng của điều chưa biết (the unknown)“. Lúc ở Việt Nam tôi mê đọc sách về khảo cổ; các nền văn minh đã biến mất như cổ Ai Cập, châu Atlantis; những cuộc thăm viếng của nguời ngoài trái đất (extraterrestrial hay ET); cảm giác ngoại giác quan (extrasensory perception hay ESP) như thần giao cách cảm; tử vi của dân bản địa Mỹ, v.v... Qua Mỹ, tôi nghiên cứu Lý Thuyết Số (Numerology) mà bài “Ý nghĩa của số 7“ là một ví dụ. Tôi có nhiều sách đến độ rất ngại dọn nhà và rất xứng đáng với danh hiệu “mọt sách" (bookworm).
Họ thuờng có khả năng trực giác và tiên tri“. Tôi đã trải nghiệm về tiên tri (prophesy) và có duyên với số 7, nhưng xin kể vào dịp khác.
Họ có một phần nào đó sự hấp dẫn làm cho nguời khác cảm thấy dễ chịu/giảm đi sự nóng giận (and a certain quieting, calming magnetism which has a great influence over others). Thuờng thuờng, sự xuất hiện đơn thuần của họ cũng có tác dụng làm cho nguời đang bị rối loạn cảm thấy dễ chịu“. Tôi thuờng xuyên cảm nhận khả năng này.
Nguời số 7 hoặc là sẽ du lịch rất nhiều vào một thời gian nào đó trong cuộc đời hay là đọc rất nhiều sách về những dân tộc và đất nuớc xa lạ“. Truớc khi qua Mỹ (năm 1994), tôi làm thông dịch cho một nguời Pháp nên đã du lịch nhiều nơi ở VN như Hải Phòng, Hà Nội, v.v... Riêng khoảng TN 1960 tôi mê các nguyệt san của Hội Địa Lý Quốc Gia Mỹ đến độ đã ăn cắp tiền của cha mẹ để mua bộ này, phải dùng một xe ba gác để chở về nhà. Gồm toàn bộ những số (issue) từ đầu thập niên 1950, kể cả bản đồ. Thời gian ở tù, tôi thường đuợc gọi là tự điển sống cũng là nhờ kiến thức phần lớn thâu thập từ tạp chí này. Sau khi ra tù, tôi bán gần hết và khi qua Mỹ đã mua lại các số có bài về VN hay Y khoa, KHKT.
Tuy vậy, họ quan tâm rất ít về sở hữu vật chất hoặc tích lũy nhiều của cải“. Điều này cũng đúng với tôi .
Họ ban ân/giúp đỡ cho kẻ khác với thiện ý xuất phát từ sự thấu hiểu về tình cảm của họ truớc nỗi đau khổ của kẻ khác, đó là lý do các bạn bè, bà con, đồng nghiệp trút bỏ gánh nặng của những rắc rối của họ xuống người số 7." (They bless others with the grace of their sympathetic understanding of pain and suffering, which is why friends, relatives, and business associates unburden their troubles to the 7 person.) Do vậy bạn bè, thân nhân, đồng nghiệp thuờng nhờ họ giải quyết những khó khăn của mình“. Tôi đã giúp đỡ nhiều nguời từ lúc còn ở VN. Những ai cần tiền, nếu bị nguời khác từ chối thì gặp tôi. Như cậu Tâm, Hùng, S., v.v... ở VN và một số bạn ở Mỹ. Cũng vì thuơng hại anh chủ nhà nơi tôi thuê phòng mà tôi đã từ chối căn hộ - mà cán sự XH cấp cho tôi. Nhiều nguời gọi tôi là khùng vì vụ này dù lúc đó tôi đang nằm đất ở phòng khách. Tôi thuờng coi nỗi khổ của kẻ khác như nỗi khổ của mình, còn được gọi là đồng cảm (empathy).
Thật ra còn có một số đặc điểm khác của nhóm số 7, đuợc mô tả chi tiết trong bài “Ý nghĩa của số 7“, cũng giống với những cảm nghiệm mà tôi đã có đuợc. Tuy nhiên, vì bài viết có hạn, tôi chỉ nêu những tuơng đồng nổi bật và quan trọng mà thôi .
San Jose ngày 03/05/2010 lúc 6:23 tối .

No comments:

Post a Comment