Monday, August 16, 2021

 Sự tái sanh - Sự thay đổi (Regeneration - Change) 

Cách đây mấy ngàn năm, người xưa đã viết về số 13 như sau: a/ Số 13 không phải là xấu như nhiều người nghĩ. Người xưa nói rằng ai biết cách sử dụng số này sẽ có được quyền lực và sự phục tùng từ kẻ khác. b/ Số 13 dính liền đến quyền lực và nếu (quyền lực này) được dùng vào mục đích vị kỷ thì sẽ mang sự hủy diệt cho chính số đóc/ Biểu tượng của số 13 là bộ xương, là thần chết, tay cầm lưỡi hái, đang tàn sát biết bao con người còn rất trẻ, đang chen lấn, giẫm/dẫm đạp lên nhau, tìm cách thoát thân về mọi phía, trên một cánh đồng cỏ mới mọc (reaping down men in a field of new-grown grass, where young faces and heads appear to be thrusting through the ground and emerging on all sides). d/ Số nầy cũng cảnh báo về chuyện không ai ngờ được lại sẽ xảy ra (There is a warning of the unknown and the unexpected). Thích ứng để thay đổi nhẹ nhàng sẽ phát triển (bring out) sức mạnh của số 13, và giảm thiểu mọi tiềm năng của tiêu cực. e/ Số 13 cũng là số của đổi đời (upheaval), để cho người ta có thể làm được điều hoàn toàn mới - mà trước đó không ai làm được (13 is a number of upheaval, so that new ground may be broken). f/ Số này dính liền với thiên tài - cũng như với các nhà thám hiểm - là số phá vỡ những gì có tính chính thống và là những khám phá trên mọi lãnh vực. Nếu bạn sanh ngày 13 - hay nếu tên của bạn bằng số 13 - bạn cần đọc cẩn thận phần của chương này liên quan đến số 4 và 8, bắt đầu ở trang 269. Dịch từ : trang 197 của sách Linda Goodman's Star Signs.

No comments:

Post a Comment