Wednesday, March 10, 2021

 LTS: NẾU SAU KHI TÍNH TOÁN, SỐ KÉP LỚN HƠN 52.

"Bạn để ý rằng những số kép (Compound number) chấm dứt ở số 52. Người xưa đã có lý lẽ của họ. (Lý lẽ này) hơi khó hiểu/tối dạ (obtuse), nhưng vì tôi (Linda Goodman) ko phát minh LTS, và vì tôi đã thử nghiệm, và đã khám phá rằng LTS là một hướng dẩn hữu ích và tin cậy, tôi ko cố gắng xuyên thủng màn bí mật che phủ chung quanh LTS.
Theo người Chaldea, số 52 tượng trưng cho 52 tuần trong một năm. Nếu 52 nhơn với số 7 huyền bí, nó sẽ cho số 364, bằng số ngày trong một năm vào thời xưa. Người Chaldean đã dùng ngày thứ 365 trong năm là ngày nghỉ và lễ hội lớn nhứt. . . Dù cho bạn hiểu hay ko hiểu lý do của nguyên tắc này, bạn phải tôn trọng nó. Nghĩa là số kép phải ngừng ở số 52.
Nếu những số kép, qua tính toán của bạn, lớn hơn 52 phải được cộng để thành một số đơn hay kép mới. Ví dụ: 53 và 63 rút gọn lần lượt thành 8 và 9; 74 hay 87 rút gọn lần lượt thành 11 và 15.
. . .
53 = số 8
54 = số 9
55 = số đơn 1 > số kép là 10.
56 = số đơn 2 > số kép 11.
57 = số đơn 3 > số kép 12.
58 = số đơn 4 > số kép 13.
59 = số đơn 5 > số kép 14.
60 = số đơn 6 > ko có số kép.
và tiếp tục . . .
Thật thú vị khi để ý rằng người xưa nói: khi số kép của tên của bạn lớn hơn 52 - và SẼ KHÔNG ĐƯỢC CỘNG để thành một số kép mới (như các ví dụ của số 53 - 54 - và 60), điều đó chỉ rằng khi một người đã trả phần lớn NỢ TIỀN KIẾP, và còn rất ít nghiệp quả trong số dư (balance) của y. Điều này ko đúng nếu bạn tự thân quyết định tự mình đổi tên: điều này chỉ áp dụng đối với tên do tiền định, nghĩa là, tên do cha mẹ ban cho (bestow) bạn. (Số kép tượng trưng cho số mạng)".
Dịch từ Linda Goodman's Star Signs, trang 266-8.

No comments:

Post a Comment