Wednesday, November 4, 2020

 ẢNH HƯỞNG CỦA CON SỐ ĐỐI VỚI CHÚNG TA

Một số nghệ sĩ nổi tiếng qua lăng kính của LTS.
1/ Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn
DƯƠNG = 46753 = 25 = 7
THANH = 45155 = 20 = 2
SƠN = 375 = 15 = 6
Cộng lại: 726 = 15 = rất may mắn theo LTS.
2/ Chí Tài sanh ngày 15/8/1958 (số 15 rất may mắn theo LTS).
3/ Nghệ sĩ Bạch Tuyết sanh ngày 24/12/1945 (số 24 rất may mắn theo LTS).
4/ Nguyễn Cao Kỳ Duyên
NGUYỄN = 7
CAO = 317 = 11 = GIỮ NGUYÊN
KỲ = 21 = 3
DUYÊN = 46155 = 21 = 3
Cộng lại: 7 11 3 3 = 24 = rất may mắn theo LTS.
5/ Hoài Linh tên thật là Võ Nguyễn Hoài Linh.
Võ = 6 7 = 13 = 4
Nguyễn = 7
Hoài = 5711 = 14 = 5
Linh = 3155 = 14 = 3
Cộng lại: 4 7 5 3 = 19 = cực kỳ may mắn theo LTS.
6/ Nam Anh: sanh ngày 15, có tên cộng lại bằng 27.
7/ Nam Em, sanh ngày 15, có tên cộng lại bằng 27.
8/ Trấn Thành, có tên bằng 27.
9/ Ngọc Sơn, có tên bằng 24 và ngày sanh là 26.
10/ Minh Tuyết sanh ngày 15.
11/ Đan Trường có tên bằng 19.
12/ Việt Hương, tên thật Nguyễn Thu Hương (sinh ngày 15 tháng 10 năm 1976).
Danh sách này còn dài. . . 
Theo LTS, những ai có ngày sanh hay tên cộng lại bằng các số sau đây rất may mắn -- vì có tu trong kiếp trước: 6, 15, 19, 23, 24, 27, 32, 33, 36, 42, và 51.

No comments:

Post a Comment