Thursday, May 7, 2020

Một số chức năng như VOICEOVER * giúp ích dành cho ng MÙ hay ng sáng mắt khi xài iPhone .
- Sở dỉ tôi luôn luôn học hỏi vì từ lâu , (khoảng 30 năm nay hay hơn ) , tôi LUÔN LUÔN NGHĨ RẰNG MÌNH SẼ KHÔNG SỐNG TỚI NGÀY MAI ; và tôi luôn luôn nhớ , mình học CHO MÌNH chứ học cho kẻ khác .
A/ Triple-click nút home .
Khi bạn bấm rất nhanh nút Home trong ba lần , bạn có thể tắt hay mở ba chức năng sau : Voice Over , White on Black , Zoom .
Nút này , theo mặc định thường OFF . Muốn chỉnh chức năng này (triple-clip Home) vào settings , general , accessibility và nhấp ngắt Voiceover On/Off . (Nếu bạn khiếm thị , bạn nhờ ng sáng mắt chuyển VOICEOVER sang ON -- Tài) .
Ghi chú : bạn ko thể dùng voiceover hay zoom cùng lúc . (Đã mù thì ko cần zoom-Tài)
B/ CÁCH DÙNG VOICEOVER .
1/ Tắt hay mở spoken hints ; vào settings , general , accessibility , voiceover (VO) và nhấp vào ngắt (switch) speak hints on/off . Khi speak hints đã mở , VO có thể bảo (cho bạn) hành động của 1 việc hay cung cấp chỉ dẩn cho bạn : vd ' double-tap to open' ; speak hints tắt theo mặc định .
2/ Chỉnh nhịp nói của voiceover : vào settings , general , accessibility , VO , và chỉnh trượt speaking rate .
3/Thêm nhịp nói cho rotor :
Vào setting , general , accessibility và mở 'Include in rotor'
4/ Bạn có thể chọn kiểu feedback mà bạn có khi gỏ chữ . Bạn có thể set VO để đọc 1 chữ (letter) , lời (word) , cả hai hay ko . Nếu bạn chọn cả hai , VO sẽ đọc từng chữ khi bạn gỏ và đọc cả lời khi bạn nhấp cách khoảng .
Cách chọn typing feedback : vào accessibility , VO , typing feedback ; bạn có thể chọn chữ , lời , chữ và lời , hay ko gì cả
5/ Dùng phiên âm học.
Vào accessibilty , VO , mở use phonetics .
Dùng chức năng này khi bạn gỏ chữ hay đọc từng-chữ . Khi chức năng này mở , VO trước nhứt sẽ đọc chữ này , rồi đọc lời bắt đầu với chữ này : vd , nếu bạn gỏ f , vo sẽ nói 'f' và kế đó 'foxtrot' .
6/ Dùng pitch change (thay đổi độ cao của giọng) .
VO sẽ dùng độ cao khi nhập 1 chữ và độ thấp khi xóa 1 chữ . VO cũng dùng độ cao khi nói 1 phần đầu của 1 nhóm , như 1 danh sách , và hạ giọng khi nói phần cuối của nhóm .
Dịch từ Cách dùng iPhone .
* Vì quá nhiều chức năng , tưởng như ko cần thiết và ít ai biết tới này , nên iPhone đã bán chạy như tôm tươi khắp TG !
Viết bài này sau khi học 1 bài về VoiceOver khi chỉnh iPhone 5S cho ng bạn .

No comments:

Post a Comment