Thursday, February 20, 2020

HAI ẢNH HIẾM VỀ TẾT MẬU THÂN .
Vì những người CSBV xông đất vào ngày TẾT MẬU THÂN mà dân Huế gồm trẻ em và người già đã "ăn Tết" trong sự sợ hải của cảnh "tên bay đạn lạc" như vầy ! (Ở huế nhà nào cũng có vườn và dân mắc kẹt khá nhiều vì ko di tản được , v.v...) . Huế đã bị chiếm trong 25 ngày . . .
Và lính mỹ được ăn cơm VN do một bà già cho .
Hai ảnh đều do ký giả mỹ chụp .

No comments:

Post a Comment