Wednesday, January 15, 2020

SỰ SỤP ĐỔ CỦA VNCH : BẢN ĐỒ. 
Theo Black April 

TRẬN PHƯỚC LONG 13/12/1974-6/1/1975
                         
NHỮNG TẤN CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN CSBV TẠI
QUÂN KHU 1, 6-12/3/1975

NHỮNG TẤN CÔNG CỦA QUÂN CSBV VÀ PHẢN CÔNG CỦA
QLVNCH TẠI QUÂN KHU II, 5-11/3/1975. 
TRẬN BAN MÊ THUỘT 10-16/3/1975 

NHỮNG TẤN CÔNG CỦA QUÂN CSBV Ở NAM  CỦA
HUẾ , 8-25/3/1975 
QUÂN CSBV CHIẾM QUÂN KHU 2,
12/3 - 3/4/1975

QUÂN CSBV CHIẾM HUẾ 20-26/3/1975

MẤT QUÂN KHU I , 25-29/3/1975
MẶT TRẬN B-2 TẤN CÔNG QUÂN KHU III
10-31/3/1975

SÀI GÒN SỤP ĐỔ 26-30/4/1975 
LIÊN TỈNH LỘ 7B, TỪ PLEIKU ĐI PHÚ YÊN 


TRẬN KHÁNH DƯƠNG 

No comments:

Post a Comment