Tuesday, July 30, 2019

Một số thông tin và hình ảnh của quận Đức Lập tỉnh Quảng Đức , nay thuộc quận Dak Nông .

1/ Cuộc rút quân khỏi Quảng Đức của cựu thiếu tá PB Trần văn Bường :
https://buonvuidoilinh.wordpress.com/2015/10/26/cuoc-rut-quan-khoi-tieu-khu-quang-duc/

2/ Trận Đức Lập tháng 3/75 : http://www.tranthanhhien.com/2019/05/10-gio-30-phut-sang-ngay-9-thang-3-1975.html

3/ Trận đánh Đức Lập dưới quan điểm của CSBV http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/314851/bai-3-xe-toang-cua-ngo-duc-lap

4/ Cuộc hội ngộ của đồng hương Quảng Đức tại Mỹ : https://vietbao.com/a195207/mot-cuoc-hoi-ngo-tu-nui-rung-quang-duc

5/ Facebook của tựa "Quận Đức Lập , Quảng Đức :
https://www.facebook.com/pg/Qu%E1%BA%ADn-%C4%90%E1%BB%A9c-L%E1%BA%ADp-T%E1%BB%89nh-Qu%E1%BA%A3ng-%C4%90%E1%BB%A9c-376058459514877/photos/?ref=page_internal

NÚI RỪNG QUẢNG ĐỨC VỚI ĐỦ MỌI MÀU SẮC 
CỔNG CHI KHU ĐỨC LẬP TÒA HÀNH CHÁNH TỈNH QUẢNG ĐỨC CHỤP NĂM 1961 


No comments:

Post a Comment