Saturday, June 8, 2019

Cái gì khó thấy nhứt trên đời này ? 
Hai "dân ngu khu đen" , nghĩa là ko phải đảng viên nói chuyện .
A : Theo anh , trên đời này cái gì khó thấy nhứt ?
B : Thì ma quỉ chứ gì nữa , anh và tôi có bao giờ thấy ma quỉ ko .
A : Theo tôi thấy , người cũng khó thấy như ma quỉ .
B : Xin anh dẫn chứng .
A : Thì ông Tổng Tịch chứ ai nửa : cả tháng nay nào ai thấy mặt ổng trong khi ông giữ hai chức vụ quan trọng nhứt trong đảng và trong nước . Dân còn đồn rằng lương mấy tháng của ổng còn nguyên vì ko thấy ai đến lảnh .
B : Tôi phục anh sát đất !

No comments:

Post a Comment