Friday, March 8, 2019

Tỉnh Phước Thành : thiếu tá Nguyễn Minh Mẫn bị tử thương năm 1961 .1/ Phước Vĩnh Combat Base (Camp Gorvad) - Phú Giáo District - Bình Dương 1970 - Photo by Doc Gifford
Tượng đài Tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành - Thiếu tá Nguyễn Minh Mẫn bị tử thương do địch quân tấn công vào Tỉnh lỵ Phước Vĩnh ngày 18/9/1961.


2/ PHƯỚC VĨNH 1967-06 The_former_seat_of_Phuoc_Vinh_Now_headquarters_for_Phu_Giao_district by Francois Sully/Tòa tỉnh trưởng Phước Vĩnh , sau này là BCH chi khu Phú Giáo .


Nhà thờ ở miền Bắc , chụp năm 1967Cầu có mái ngói ở Ninh Bình 

Nhà thờ Phát Diệm

Đại học Đông Dương : lớp kiến trúc

Lớp họa viên kiến trúc 
ĐH Đông Dương : trường y
Vua Bảo Đại đi săn
Hoàng hậu Nam Phương

Trường Công Binh VNCH No comments:

Post a Comment