Saturday, November 17, 2018

Phúc cho đất nước nào không có lãnh tụ như HCM !

Một cửa hàng ko có hàng để bán 
Theo một FBer , Cuba đang trên con đường vứt bỏ CNCS . Họ đã có thể làm được điều này vì Fidel Castro không do TC hay LX nặn ra , dù đất nước XHCN này từ ngày lập quốc tới giờ đã nhận biết bao viện trợ kinh tế quân sự từ LX , TC và các nước CS khác , trong đó có VN .
Trong khi đó , HCM lại do TC nặn ra , đào tạo , giúp đở hết mình qua việc huấn luyện hàng SĐ quân của Việt Minh (tiền thân của QĐNDVN) để sau đó trở về VN để đánh Pháp trong giai đoạn từ 1950-54 . Trong trận ĐBP , nếu ko có đại bác 105 ly , cao xạ phòng không 37 ly , xe Molotova , v.v... và cố vấn của TC thì 100 ông HCM và VNG cũng không thắng được được Pháp tại chiến trường này .
Sau chiến thắng ĐBP , TC lại tiếp tục giúp đở VC về kinh tế và quân sự để "giải phóng" miền Nam - điều này đã được báo đài của TC công khai phổ biến khắp thế giới sau trận chiến "dạy cho VN một bài học của Đặng tiểu Bình" năm 1979 . Cuộc chiến biên giới phía bắc đã kéo dài tới năm 1984 dù qui mô nhỏ hơn nhưng độ ác liệt thì ko kém , ví dụ trận bộ đội VN tấn công vào núi Lão Sơn đã lọt vào trận địa pháo sắp sẵn của TC làm chết vài ngàn bộ đội chỉ trong MỘT NGÀY ( do có nội gián của TC trong hàng ngủ chỉ huy cao cấp của VN) .
Tới đầu TN 1990 , trước sự sụp đổ của LX và nước nước CS Đông Âu , "thà mất nước còn hơn mất đảng" , Nguyễn văn Linh và toàn bộ sậu đã sang Thành Đô để qui phục TC , bắt đầu cho "Bắc thuộc lần thứ ba" (theo lời bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch) .
Kết luận : Cuba đang dễ dàng vứt bỏ xiềng xích của CNCS nhờ họ ko có lãnh tụ như HCM .
Ảnh 1 - 4 : biểu ngữ có Fidel Castro, một cửa hàng trống trơn , một tòa nhà treo cờ Cuba và Mỹ , và một người bán hoa lưu động .

Biểu ngữ đề cao Fidel Castro

Hình trên : nhà treo cờ Cuba và Mỹ , hình dưới : một ng bán hoa lưu động .


Ảnh chỉ có tính minh họa và mới đăng trên blog :
https://www.bizevdeyokuz.com/en/life-in-cuba-today/

No comments:

Post a Comment