Wednesday, October 24, 2018

Ý nghĩa của số 11 , số 11 , lý thuyết số , numerology ,
SỐ 11
          Sư tử bị khóa mồm - một quả đấm nắm chặt (A lion muzzled - a lenched fist) 
                       
Đây là số của những thử thách đuợc giữ kín và sự phản bội từ những kẻ khác . Nó tuợng trưng cho hai nguời cùng hoặc khác phái – hoặc hai tình huống đối nghịch nhau . Trong bất kỳ truờng hợp nào , sự tuơng thích về quyền lợi đều không có (is lacking)  và sự cản trở từ một lực luợng thứ ba phải đuợc khắc phục . Những khó khăn này cũng có thể phát sinh từ ảo tuởng của sự phân ly . Điều cần thiết là phải hợp nhứt những mục đích đã bị chia cắt để tránh đi một cảm giác thất vọng của một việc không thành (a sense of frustrated incompletion) . Lực luợng thứ ba hay cản trở này có thể là một nguời hay một ý tuởng ; và nó có dạng của một sự từ chối (refusal) vì xem phe bên kia là một chuớng ngại cho sự hài hòa . Nguồn gốc của lực luợng chia rẽ này phải đuợc nhận dạng , và bạn nên cố gắng tìm kiếm một thỏa hiệp (compromise) . Đôi khi , những uớc muốn mâu thuẫn trong chính con nguời của bạn đuợc thấy như trong 1 tấm guơng phản chiếu . Hai lực luợng hoặc hai uớc muốn  đứng tách ra và cuối cùng phải hợp nhứt để có hạnh phúc . Tuy vậy , mỗi bên đều phải giữ sự đặc thù của mình  , bởi vì ngay cả sau khi đuợc kết hợp , mỗi phe vẫn sở hữu giá trị của riêng họ .

No comments:

Post a Comment