Saturday, June 30, 2018

- "Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải sự tàn ác của những người xấu mà là vì sự im lặng của những người tốt".-- Hoàng đế Napoleon Bonaparte .
- "Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt" .-- Mục sư Luther King .

No comments:

Post a Comment