Sunday, May 20, 2018

Cảnh Sát Quốc Gia VNCH"Bên cạnh những điều không hay, bên lề những hành động khiếm khuyết, miền Nam Việt Nam được thừa hưởng một Xã hội Nhân Văn (Humane Society) tuy có thua thiệt về chiến lược, chiến thuật trên diễn đàn chính trị, nhưng may mắn thay, tính  nhân bản (humanistic character) vẫn được duy trì cho đến năm 1975 . 
https://kontumquetoi.com/2016/10/11/hoi-uc-cua-nu-ca-sijulie-quang/

No comments:

Post a Comment