Sunday, November 12, 2017


Nếu ông Trọng hay bất cứ ông nào trong BCT , quyết tâm đem lại dân chủ cho VN thì sẽ được dân Việt nhớ ơn ; như dân Anh đã nhớ ơn TT Winston Churchill qua việc ngủ qua đêm trong giá lạnh như homeless , dọc theo lộ trình mà xe tang sẽ đi qua, để có chỗ đứng tốt hầu tiển đưa lần cuối cùng vĩ nhân của họ . 

No comments:

Post a Comment