Thursday, November 16, 2017

Khi phần mềm chống virus quá hạn .
Có lần , 1 cô cầu cứu : ko vô mạng đc , v.v.. Đến nhà cô , tôi tìm phần mềm bảo vệ máy , đó là Malwarebytes . Mở ra , tôi đc biết , phần mềm ĐÃ LÂU KHÔNG hoạt động . Sau khi scan (quét) một lúc , nó cho biết có 123 đe dọa (threat) , tôi liền xóa các đe dọa này . Sau đó tôi vào Control Panel , Programs and Features để xóa , và vào mạng tìm và cài đặt Microsoft Security Essentials . Tôi chỉnh để phần mềm này quét máy mỗi ngày .
Sẵn dịp , tôi dùng Ccleaner để giúp máy chạy nhanh .
Tôi vào trình duyệt Chrome thì thấy hoạt động trở lại .
Tôi nghĩ : khi máy ko có phần mềm chống virus , có lẽ nó đã tự động "giả chết" để bảo vệ máy ; khi có phần mềm này , máy sẽ chạy lại .

No comments:

Post a Comment