Friday, October 20, 2017

BÉ HẠT TIÊU 
- Một nước ko nỗi tiếng bởi chiến thắng vĩ đại , nhưng bởi văn hóa hay sản phẩm của họ .
Cảm nghĩ , sau khi thăm cửa hàng khổng lồ (mega-store) chuyên về trang trí nội thất IKEA của Thụy Điễn , nằm ở TP Palo Alto , bắc California . Ở Mỹ có 40 cửa hàng IKEA (8 cái tại Cali , xem bản đồ) , ở Thái có hai cửa hàng . 
SOME NATIONS ARE NOT FAMOUS BY THEIR GREAT VICTORIES , BUT BY THEIR CULTURES OR BY THEIR PRODUCTS . / Một vài nước ko nỗi tiếng vì chiến thắng vĩ đại , nhưng bởi văn hóa hay sản phẩm của họ .
THE WORLD MAYBE COULDN'T KNOW THE NAME OF THEIR KINGS OR PRESIDENTS OR PREMIER MINISTERS./ Thế giới có thể ko biết tên vua hay tổng thống hay thủ tướng của họ .
BUT , WHEN YOU SAY OF SWEDEN , YOU THINK OF NOBEL PRIZES , ABBA MUSIC BAND , SAAB FIGHTER PLANES AND CARS , VOLVO CARS , OR IKEA FURNITURE . SIMILARLY , FINLAND IS THE SYNONYM OF NOKIA MOBILE PHONE . / Nhưng khi nói đến Thụy Điển , bạn nghĩ tới giải Nobel , ban nhạc ABBA , chiến đấu cơ và xe hiệu SAAB , xe Volvo , hay trang trí nội thất IKEA . Cũng như vậy , Phần Lan đồng nghĩa với điện thoại Nokia .
HOW ABOUT VIETNAM ?/Còn VN thì thế nào ?
Hình 2 : món thịt bầm truyền thống của Thụy Điển .

No comments:

Post a Comment