Thursday, September 28, 2017

Nhân tin dân HK biết ơn đế quốc Anh , tôi xin BIẾT ƠN thực dân Pháp : 
- Tôi thà làm dân thuộc địa của Pháp hơn làm ng dân một nước độc lập như VN . Kể cả ng Pháp có tàn ác với dân mình thì cũng còn lý giải được vì họ ko cùng giòng giống với dân mình ; đằng này hiện nay ng VN lại đầy đọa ng VN . Thực tế , mọi lãnh vực trong xã hội thời Pháp thuộc TỐT HƠN BÂY GIỜ RẤT NHIỀU : trường học miễn phí , ko bằng giả , bv miễn phí , bs và yt tốt với bn *, báo chí tư nhân , công nhân có công đoàn bảo vệ , tòa án độc lập (vụ án NỌC NẠN) , v.v... BÂY GIỜ CÓ ĐƯỢC NHƯ VẬY KO ? ?? Chính những người do Tây đào tạo làm NỀN MÓNG cho cả hai miền sau 1954 . Theo các nhà GD tại miền Bắc , GD chỉ khá dưới thời NGUYỄN V HUYÊN và TẠ QUANG BỬU (do Pháp và Anh đào tạo) , sau đó ngày càng xuống cấp . -- Tài . 
* Tôi ra đời tại đồn điền cao su Quản Lợi , do BS Pháp và YT Việt đở đẻ cho mẹ tôi , chẳng tốn 1 đồng . Em kế tôi cũng ra đời ở đây . Mà CS tuyên truyền rằng "mỗi gốc cây CS có xương máu của dân !!! " . Ba tôi , bạn bè , ông ngoại cậu dì đều làm tại DĐ này ; sau về SG lập hội Ái hửu cựu nhân viên DĐ CS Đất Đỏ . 
Trong đồn điền có nhà bảo sanh , bịnh xá , nhà giử trẻ , trường mẫu giáo và tiểu học MIỄN PHÍ . . . Vậy Tây TÀN ÁC với ng VN ở chổ nào nếu bạn đọc tuyên ngôn ĐL của HCM . 
-------
Truyện cổ tích : cách đây 69 năm , vào ngày 2/9/1945 , HCM đã nói với dân VN như sau . 
'Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
'Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn".
. . .

Xin đọc tiếp ở đây : 
http://vi.wikipedia.org/…/Tuy%C3%AAn_ng%C3%B4n_%C4%91%E1%BB

No comments:

Post a Comment