Thursday, September 14, 2017

Đất nước này quá khổ , vì quá nhiều CÔ HỒN CÁC ĐẢNG !
1/ Từ ngày có "bác" Hồ ,
Cả nước giống nhà mồ .
Vì đâu cũng thấy mộ , 
Của binh lính cụ Hồ .
Vì nghe lời bác gọi ,
Nên sinh bắc tử nam ,
2/ Cùng bác có "chú" Tô *
Có bộ răng rất hô ,
Vâng lời hai đàn anh ,
Là Trung cộng Liên xô ,
Năm một chín năm ba ,
Hai "bác" cùng phát động ,
Mở chiến dịch giảm tô ** ,
Cho thành phần địa chủ ,
Giáo dục cách tố khổ *** ,
Cho nông dân bần cố ,
Rồi công khai đấu tố **** ,
Khiến nhiều người xuống mồ ,
. . .
3/ Sau một chín bảy năm ,
Khi hòa bình phục hồi ,
Đâu đấu cũng có "quỷ"
Đó là các "qủy" ban ,
Dân các tỉnh Nam bộ,
Trong có dân thành Hồ ,
Chết ko có nấm mồ .
Vì chết sông , chết biển ,
Chết bởi lính cụ Hồ .
4/ Giờ đây công an gọi ,
Kêu lên đồn làm việc ,
Giống như vào nhà mồ ,
Sẽ chết vì "Tự tử" ,
"Can phạm tự thắt cổ" ,
Như báo đảng đã đăng ,
Mình đầy vết bầm tím ,
Tay còn hằn vết còng ,
5/ Đất nước này quá khổ ,
Cả nước sẽ xuống hố ,
Vì quá nhiều oan hồn ,
Trong đó có "bác" Hồ ,
Thật ai tai , ô hô !
====
* Bí danh của TT Phạm văn Đồng .
** Tô là tiền thuê ruộng mà tá điền phải trả cho chủ ruộng sau mùa gặt, có thể bằng thóc . Căn cứ theo lịnh này , nếu chủ ruộng nào chưa giảm tô cho nông dân thì bây giờ phải trả số nợ đó - gọi là 'thoái tô' . Nếu ko trả hết nợ thì tài sản bị tịch thu , phân phát cho nông dân .
*** Nông dân học cách nhận dạng tội ác của địa chủ và được khuyến khích nhớ ra địa chủ đã bóc lột họ như thế nào .
**** Các buổi đấu tố thường vào ban đêm , từ vài trăm đến vài ngàn người tham dự . Các bần nông kể tội địa chủ đã bóc lột họ như thế nào ; các địa chủ sau đó bị tạm giam chờ ngay ra tòa . Gia đình và thân nhân của họ bị cô lập , BỎ ĐỐI và chịu nhiều phân biệt đối xử và nhục hình . Cô ruột tôi vì làm dâu nhà địa chủ , dù đang mang bầu vẫn bị nhốt ở chuồng bò . Bác tôi mỗi tối rình rập bên ngoài để nghe em gái cầu cứu thì leo tường để đở đẻ .
Xử án địa chủ : Nếu bị kết án tử hình , sẽ bị giết trước công chúng ; nếu ko bị tử hình thì sẽ bị cô lập , một số chết vì bị bỏ đói .
Nguồn : 'cải cách ruộng đất' trên wiki .

No comments:

Post a Comment