Wednesday, August 16, 2017

"Trong mọi hành động của chúng ta, phần vô thức thì to lớn còn phần lý trí thì nhỏ bé. Cái vô thức tác động như một lực lượng hãy còn chưa được biết rõ" . -- Gustave Le Bon người Pháp , 1841-1931 , nghiên cứu rất nhiều về nhân loại học (anthropology) , tâm lý học , xã hội học , y khoa , phát minh và vật lý học ; nỗi tiếng với quyển "The Crowd : A Study of the Popular Mind" , được xem như 1 trong những tác phẩm kinh điển (seminal) của tâm lý học đám đông .

No comments:

Post a Comment