Friday, August 25, 2017

MRI , bài 3 .
1/ Cháu Tower 6 t , đội vòng nâng đở *, còn sống hôm nay là nhờ MRI . Khi bs tại Reno , Nevada chẩn đoán u ở gốc não (brain-stem) , "họ nói với chúng tôi rất ít hy vọng , " mẹ nó nói . "Nhưng nhờ MRI xóa những xương quanh tủy sống và cho thấy u rõ ràng , " bs Rekate , ng mổ cho cháu . " Trước khi có MRI , hầu như ko ai dám làm điều này ."
2/ Ko có cảnh báo , 1 buổi trưa CN , Joe Silvers ở Tulsa , Oklahoma bị co giật (convulsion) . Một ảnh CT chụp não cho thấy giống như 1 stroke . Sau khi chụp LẠI bằng MRI đã cho thấy 1 u , có màu vàng , bao quanh bởi những lổ trống trong não thất (ventricle) đầy nước . Bs Fell lấy u và Joe ko còn gặp k.khăn .
Dịch từ NAT GEO JAN 1987 .
* Vì chổ mổ ở gốc não nên cháu phải đội vòng cho tới khi lành .No comments:

Post a Comment