Friday, April 21, 2017

CÁCH THI PHẦN LÝ THUYẾT CỦA BẰNG LÁI XE CALIFORNIA .

1/  Đầu tiên đến DMV xin Cẩm Nang Lái Xe 2016 tiếng Anh hay Việt .
2/ Sau khi đọc kỷ cẩm nang , vào link sau để thi thử trên mạng :
https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/pubs/interactive/tdrive/exam
3/ Có 5 bài (test) , mỗi bài 10 câu theo kiểu "abc khoanh" , xem hình .
4/ Bạn nhấp vào "Class C Test # 1 (English) . Bạn chọn 1 trong 3 trả lời cho câu hỏi bằng cách nhấp vào vòng tròn trước câu trả lời . 
Nếu bạn trả lời đúng , hình sau sẽ hiện ra .
Nếu bạn trả lời sai , hình sau sẽ hiện ra .
Muốn biết câu trả lời đúng (correct answer) , bạn nhấp vào Correct Answer ở góc trái của cuối bài , xem hình . 
Khi nhấp vào "Answer Sheet" , bạn sẽ thấy phần trả lời đúng của 10 câu hỏi .
Ngoài ra , sau khi bạn trả lời từng câu , đến cuối bài thi mẫu , nhấp Clear Form để thi thử trở lại
.No comments:

Post a Comment