Tuesday, January 24, 2017

Đường của quan và dân giàu  thì rộng thênh thang , còn đường của dân thì chật hẹp : "Ưu việt" của giao thông VN . Ở Mỹ , họ phân luồng theo tốc độ chứ ko phân biệt xe hơi hay xe gắn máy ; do vậy xe gắn máy vẫn xử dụng chung làn đường với xe hơi . Chỉ có xe đạp thì phải chạy cặp lề phải ; có 1 số đường , họ làm thêm 2 làn cho xe đạp , ở hai bên đường . Trên freeway , xe hai bánh vẫn chạy được nhưng phân khối phải cao (nghĩa là phải chạy nhanh) để không trở ngại cho các xe khác . Rất khoa học và cũng rất dân chủ !
Đường của quan và dân giàu  thì rộng thênh thang , còn đường của dân thì chật hẹp : "Ưu việt" của giao thông VN . Ở Mỹ , họ phân luồng theo tốc độ chứ ko phân biệt xe hơi hay xe gắn máy ; do vậy xe gắn máy vẫn xử dụng chung làn đường với xe hơi . Chỉ có xe đạp thì phải chạy cặp lề phải ; có 1 số đường , họ làm thêm 2 làn cho xe đạp , ở hai bên đường . Trên freeway , xe hai bánh vẫn chạy được nhưng phân khối phải cao (nghĩa là phải chạy nhanh) để không trở ngại cho các xe khác . Rất khoa học và cũng rất dân chủ !

No comments:

Post a Comment