Saturday, September 17, 2016

SĐ 6 KQ VNCH .
Đọc thêm ở :
http://hoiquanphidung.com/content.php?3914-H%E1%BB%99i-Ng%E1%BB%99-S%C6%AF-%C4%90O%C3%80N-6-KH%C3%94NG-QU%C3%82N
Bài về Đan Hoài Bửu ở :
https://dongsongcu.wordpress.com/2016/06/08/phi-doan-i-khu-truc-phan-v/

No comments:

Post a Comment