Wednesday, September 21, 2016

CÔNG VIÊN QUỐC GIA JOSHUA TREE TẠI NAM CALI LÀ ĐIỂM ĐẾN PHỔ THÔNG CỦA GIỚI TRẺ . NHIỀU NGƯỜI THÍCH SỐNG TRÊN NHỮNG XE NÀY VÀ DI CHUYỂN TỪ ĐỒI NÀY SANG ĐỒI KHÁC , TẠO NÊN NHỮNG CỘNG ĐỒNG KO CHUẨN BỊ TRƯỚC (IMPROMPTU) TRONG CÁC KHU CẮM TRẠI CỦA CÔNG VIÊN NÀY . 

No comments:

Post a Comment