Saturday, July 25, 2015

Trước năm 1975 VNCH không có cột mốc biên giới với Cam Bốt, rất người dân Việt sống bên Cam Bốt dọc theo biên giới với VNCH nhưng không có đụng chạm với nhau, bởi vì họ là người họ hàng với nhau cả trăm năm nay sống bên này và bên kia biên giới, hoặc là theo các tàu bè lên tận Tonle Sap sinh sống đánh cá mang về lại Việt Nam để bán..

Riêng tại Nam Vang thì có chừng vài ngàn người Việt sinh sống hầu hết là không công nhận VNCH và không chịu trực thuộc của Tòa Đại Sứ VNCH tại Nam Vang, mà trực thuộc vào Tòa Đại Sứ Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam & Chính phủ lâm thời Miền Nam Việt Nam. Chỉ có chừng chục thương gia và chừng chục nhân viên Tòa Đại Sứ VNCH ở Nam Vang vào đầu năm 1970.

Trước khi đảo chánh Shihanouk (lúc đó đang dưỡng bệnh ở France) thì ngày 8.03.1973 Lon Nol ban tối hậu thư cho Phạm Đồng là trong vòng 72 tiếng đồng hồ thì quân đội chính qui Bắc Việt và VC phải rút khỏi lãnh thổ của Cam Bốt vô điều kiện. Nhưng Hà Nội không trả lời từ đó làm cho giới sinh viên học sinh Cam Bốt nổi giận biểu tình ở Svay Rieng. Đến ngày 11.03.1970 Hà Nội cũng chưa chịu trả lời thì sinh viên học sinh biểu tình ở Nam Vang đánh phá vào Tòa đại Sứ của Băc Việt và của Chính phủ lâm thời MNVN, chứ không có đụng đến Tòa Đại Sứ VNCH ở Nam Vang.

Đồng thời người dân Việt thân cs Bắc Việt ở Nam Vang từng được Shihanouk che trở bị sinh viên học sinh Cam Bốt bắt dồn vào một sân vận động ở Nam Vang để bị bắt làm con tin. Ngày 16.03.1970 Phạm văn Đồng gởi điện tín đến Hoàng tử Sirik Matak đòi bồi thường thiệt hại cho tòa đại sứ và bắt Sirik Matak phải xin lỗi (mà chẳng đề cập đến "kiều bào" Việt sống ở Nam Vang, tiếng Việt NCH không có danh từ "kiều bào"). Thế là sinh viên học sinh bắt đầu đánh đập "kiều bào" trong sân vận động ở Nam Vang.

Trước tình trạng đó thì vào ngày 18.03.1970 Ông Trần Văn Lắm Bộ trưởng Ngoại giao VNCH lúc đó mới ra lệnh đóng cửa Tòa đại sứ VNCH ở Nam Vang, xin Ông Thiệu cho không quân ở Biên Hòa đưa một tiểu đội nhảy dù với trực thăng (sơn mày đen xử dụng cho các cuộc hành quân bí mật) và Chinook đến một trường tiểu học Công giáo ngoại ô Nam Vang để di tản chừng 45 người nhân viên Tòa đại sứ, đại sứ VNCH ở Nam Vang và những thương gia người Việt về Biên Hòa.

Chỉ có 1 vụ cáp duồn là vào giữa tháng 3 năm 1970, chứ không có 2 vụ cáp duồn.

Trong tháng 4 năm 1970 thì tình hình ở Cam Bốt chưa rõ ràng, Hoa Kỳ và VNCH còn đang chờ tín hiệu từ Mạc Tư Khoa là Kossygin và Breschnew sẽ tuyên bố gì. Kết quả là Shihanouk không nhận được sự ủng hộ của Liên Sô.

Đầu tháng 5.1970 Hoa Kỳ & VNCH đưa quân vào Cam Bốt là dưới sự đồng ý của Lon Nol & Sirik Matak cũng như người dân Cam Bốt để phá hủy các xào huyệt, mật khu, cục R của chính qui Bắc Việt & VC, đánh đuổi quân cs, rồi sau đó cuối tháng 6 như đã cam kết thì rút quân trở về VNCH. Quân đội Cam Bốt lúc đó không tham dự vào cuộc hành quân hổn hợp Hoa Kỳ-VNCH trên nước họ, ngược lại họ còn tán thưởng vui mừng khi nhìn thấy quân đội Hoa Kỳ & VNCH như là Đồng Minh.

Hận thù giữa người VNCH với người Cam Bốt không có, cũng không có trạm thu thuế hay cửa phòng quan thuế...

Trả lời

No comments:

Post a Comment