Monday, July 20, 2015

Tôi hay nói với bạn bè : tôi không giỏi hay làm ra tiền bằng nhiều người khác nhưng tôi rất hảnh diện vì luôn giúp đở hay nghĩ đến những kẻ dốt (hay nghèo hơn tôi) hay đang "sa cơ thất thế" . Ảnh : Anastasia Lin, sẽ là đại diện của CND dự hoa hậu thế giới 2015 tại TQ . Cô tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền tại TQ dù cha cô đang bị chính quyền đe dọa .

No comments:

Post a Comment