Wednesday, July 30, 2014

KHÔNG CÓ KIM Ở THIÊN ĐƯỜNG .
. . .
"Ông Hậu kể 1 câu chuyện . Khi còn ở Cambodia ông đã làm bạn với 1 ng mà vợ còn ở miền Bắc Việt nam . Một hôm ng bạn mời ông tới nhà để đọc lá thư - mà ông vừa nhận . Trong thư , bà vợ hết sức ca ngợi (extoll) đạo đức của Hồ chí Minh và thành công mà ông đã đạt dưới sự lãnh đạo của ông . Bà ta đã nói về "thiên đàng" mà bà đang sống . Nhưng dưới chữ ký , là một tin nhắn xin chồng gửi cho bà vài cây kim trong thư tới .
Hậu kết thúc câu chuyện với , "Anh thấy đó , không có kim trong thiên đường."
. . .
Dịch từ nguồn : Nat'l Geographic Sep 1964 .

No comments:

Post a Comment