Tuesday, February 2, 2021

 Một số hình ảnh về phi trường quân sự Vĩnh Long và những cơ giới nặng để khai thác và nghiền đá , một khâu quan trọng để xây phi trường , đường xá và cảng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau . Thời đó có khoảng 20 tiểu đoàn công binh Mỹ phối hợp với công binh VNCH để lo việc này .

Do nhu cầu cấp thiết , một số nhà thầu VN đã được mời gọi để tham gia công trình xây dựng khổng lồ này và hãng thầu của ba tôi đã trúng thầu xd phi trường Vĩnh Long .

No comments:

Post a Comment