Monday, February 19, 2018

MỘT số FB cho rằng VN đã bị TC tấn công bất ngờ ; theo tôi thì VN đã biết trước .
Khoảng năm 1978 , anh em tù chính trị chúng tôi đang ở trại tù Phong Quang , thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn , do CA quản lý . Trại này cách Lào Cai chừng vài chục km : anh em tù bị bịnh nặng được đưa về bv Lào Cai . 
Khoảng cuối năm 78 * hay đầu năm 79 gì đó , toàn bộ tù chính trị đều được chuyển về trại Nam Hà , gần Phủ Lý .
Khi đã về trại này chúng tôi biết TC tấn công VN , qua loa phóng thanh của trại giam , và theo lời kể của CA từng ở trại Phong Quang thì TQ đã đánh tới trại này , lúc đó chỉ còn tù hình sự .
* Theo một số tù chính trị (phần lớn là linh mục hay giáo dân nỗi tiếng) bị giam ở trại tù Hà Giang hay trại Cổng Trời , thì khoảng tháng 8/78 , họ được chuyển về trại Thanh Cẩm , Thanh Hóa ; trại HG chỉ còn tù hình sự . Khi TC đánh tới thì trại bị phá tan .
Trại tù Cổng Trời hay Hà Giang :
Phần 1 - 2 : https://www.youtube.com/watch?v=XexIA1H8Ytw
Phần 3 : https://www.rfa.org/…/The-heaven-gate-prison-part-3-mlam-12…
Phần 4-5 : https://www.youtube.com/watch?v=8T84W8oVsdM
Phần 6 : https://www.youtube.com/watch?v=cvb8QJm7Mro
Phần 7 : https://www.rfa.org/…/The-Heaven-Gate-Prison-part-7-1228201…
Phần 8 : https://www.rfa.org/…/the-heaven-gate-prison-part-8-ml-1228…
Phần 9 : https://www.rfa.org/…/the-heaven-gate-prison-part-9-ml-1228…
Phần 10 : https://www.youtube.com/watch?v=Aj0LioC0Zbk

No comments:

Post a Comment