Thursday, September 17, 2020

 Trong 1 nước theo chế độ đại nghị như Pháp thì đô trưởng chỉ đứng sau TT . Nghĩa là nếu có quốc trưởng một nước đến thăm Paris thì đô trưởng sẽ hướng dẫn vì ông/bà này là người nắm quyền ở thủ đô .

Vì bà Anne Hidalgo , đô trưởng Paris , sanh ngày 19/6/1959 (tuổi Hợi) nên tôi dựa vào Numerology để nói về ng đàn bà đầy quyền lực của đất nước vĩ đại này .
Ý NGHĩA CỦA SỐ 1 9 - VUA CỦA THIÊN ĐÌNH ( THE PRINCE OF HEAVEN)
19 là một trong những số rất may mắn và thuận lợi (favorable) . Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời ,và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả những thất bại và thất vọng (disappointment) tạm thời . Số này ban cho người và thực thể (entity) mang số này với tất cả quyền lực của số 10 , mà không chịu sự nguy hiểm của lạm dụng vốn có trong số 10 . Số này sẽ hứa hẹn hạnh phúc và thành đạt (fulfillment) – là thành công trong mọi việc kinh doanh/mạo hiểm (ventures) cũng như trong cuộc sống cá nhân . Dỉ nhiên , nếu tên của bạn bằng 19 , số này phải được xem xét cùng với ngày sanh , có thể là một số không may mắn . Không có gì là hoàn hảo trên đời này , nhưng dù cho con số kia có ảnh hưởng tiêu cực đi nữa , số 19 sẽ giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và hóa giải tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào - do con số kia mang lại , mà bạn sẽ gặp trên đường đời .

No comments:

Post a Comment