Sunday, September 20, 2020

 CÁCH MỞ TỆP TIN LOẠI .DOCX

Đôi khi chúng ta gặp các tệp tin (file) thuộc loại .docx: muốn mở các tệp này, chúng ta phải có một ứng dụng của hãng Microsoft. 

1/ Trước nhứt, ta vào: https://www.microsoft.com/en-us/p/doc-opener/9nblggh2k503#activetab=pivot:overviewtab , sau đó ta chọn Get, để có ứng dụng Doc Opener của hãng Microsoft, hình 1.

2/ Kế đó ta chọn Open Microsoft Store, hình 2. 


3/ Kế đó chọn Install để cài đặt ứng dụng này, xem hình. 


4/ Máy tính đang tải ứng dụng, xem hình.


5/ Tới đây ta nhấp vào Launch để kích hoạt ứng dụng, xem hình. 


6/ Từ đó về sau, khi tải một tệp tin loại .docx , xem hình.
7/ Ta chỉ cần nhấp vào Open file, xem hình.

8/ Là văn bản sẽ xuất hiện, xem hìnhNo comments:

Post a Comment